Vad är limfog?

Limfog är ett uttryck som man stöter på i både professionell verksamhet och vid hemmasnickeri. Limfog kan man enkelt förklara att man limmat och pressat ihop flera mindre träbitar för att skapa ett större stycke.

Det finns flera anledningar man vill använda limfog istället för klassiska trästycken. När man tillverkar en limträskiva så ser man först till att man plockar bort bitar med defekter som kvisthål och sprickor. Man låter även virket torka till en viss fukthalt. Köper man en större bit trä så kan den fortfarande vara fuktig och detta undviker man med kvistfri limfog.

Vanligen så delar man upp virket i stavar som man noggrant slipar till innan man sätter ihop det. Det finns två olika varianter av limträskiva. Vanligast och billigast är fingerskarv som är i lite sämre kvalitet och inte håller lika bra som alternativet.

Helstav innebär att man har hela stavar med sin fulla längd längs hela skivan. Fingerskarv består av flera kortare stavar limmade på och bredvid varandra vilket skapar fler skarvar.

Man kan som hemmasnickare tillverka eget limträ men det är jättesvårt och avancerat att få till ett bra resultat.

En annan fördel med limträ är att man kan få till riktigt stora storlekar som är större än naturligt förekommande storlekar i naturen. Det är oftast limfog i träskivor eller extra långa bärande balkar i husbygge.